Sorry, this video is not available in your country.

Bố là tất cả - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)

WhiteOcelot

Tags: father

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 08-08-2009

Ca sĩ Duy Uyên ( hiện là thành viên nhóm Mắt Ngọc) lúc nhỏ trình bày

Bình luận (3)