Bố là tất cả - Duy Uyên (nhóm Mắt Ngọc)

Tags: father

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 08-08-2009
Ca sĩ Duy Uyên ( hiện là thành viên nhóm Mắt Ngọc) lúc nhỏ trình bày

Bình luận (3)