Clip đã bị xóa!

Bỏ rác vào thùng =>Thế là người Việt Nam

Bỏ rác vào thùng =>Thế là người Việt Nam
vietnam.today

Ngày đăng 12-02-2009

Hãy có những hành động đẹp trong cuộc sống nếu bạn là người Việt Nam