Sorry, this video is not available in your country.

Bỏ rác vào thùng =>Thế là người Việt Nam

Tin trong nước

Tags: Thế là người Việt Nam, Hãy bỏ rác vào thùng, Môi trường

Đăng ngày 12-02-2009

Hãy có những hành động đẹp trong cuộc sống nếu bạn là người Việt Nam

Bình luận (1)