Sorry, this video is not available in your country.

Bò tót húc người trên phố

Tags: Bò tót húc người giữa đường

Đăng ngày 20-09-2012

Bò tót húc người giữa đường ở Trung Quốc.

Bình luận (0)