Bò tót húc người trên phố

Đăng ngày 20-09-2012
Bò tót húc người giữa đường ở Trung Quốc.

Bình luận (0)