Sorry, this video is not available in your country.

Bỏ xe thoát thân vì xe tải leo dải phân cách

Tin trong nước

Tags: bỏ xe, thoát thân, dải phân cách, xe tải

Đăng ngày 12-09-2012

Bỏ xe thoát thân vì xe tải leo dải phân cách

Bình luận (0)