Sorry, this video is not available in your country.

Bóng đá freestyle - những kĩ thuật đơn giản

anhkhoashevakt

Tags: freestyle football emil palle bóng đá nghệ thuật Ronaldinho Ronaldo Joga Bonito tâng bóng

Đăng ngày 12-07-2007

Những kĩ thuật đơn giản của mông bóng đá freestyle :
- Footstall
- ATW
- HTW
- Crossover
.....
Bóng đá freestyle là một bộ phận của bóng đá, nhưng cũng có thể nói là một môn thế thao tiêng biệt. Có nhiều cầu thủ chính qui (pro) luyện freestyle khá giỏi như Ronaldinho hay C.Ronaldo. Chương trình Joga Bonito ( chơi đẹp) do Eric Cantona dẫn chuyên bàn về freestyle đã thu hút được hàng loạt khán giả trên khắp thế giới. Sau đây là một vài kĩ thuật cơ bản của môn bóng đá freestyle này .
Đọc thêm

Bình luận (24)

Xem thêm bình luận