Clip đã bị xóa!

Bỗng dưng muốn khóc tập 29

Bỗng dưng muốn khóc tập 29
xlip.vn

Ngày đăng 29-10-2008

Anh Hiều bỏ nhà Trúc ra đi, không ai biết đi đâu, và mối quan hệ bạn bè giữa Nam và Trúc ngày càng trở nên thân thiết hơn