Bông hồng tặng cô

Tags: rose, teacher
Đăng ngày 19-05-2009
Ca sĩ nhí trình bày là Nguyệt Anh (sau này là thành viên nhóm TyMyTy, hiện nhóm này đã tan rã)

Bình luận (0)