Clip đã bị xóa!

Bông hồng tặng cô
whiteocelot

Ngày đăng 19-05-2009

Ca sĩ nhí trình bày là Nguyệt Anh (sau này là thành viên nhóm TyMyTy, hiện nhóm này đã tan rã)