Clip đã bị xóa!

Break Dance Hàn Quốc !
RockTillD

Ngày đăng 16-01-2008

Nhảy đẹp, nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại!