Sorry, this video is not available in your country.

Break Dance Hàn Quốc !

RockTillD

Tags: break dance, nhảy, truyền thống, hiện đại, hàn quốc

Đăng ngày 16-01-2008

Nhảy đẹp, nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại!

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận