Sorry, this video is not available in your country.

[Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014] Tập 1 (1/5)

Tags: Bước nhảy hoàn vũ tập 1, thủy tiên, khánh thi, bước nhảy hoàn vũ 2014

Đăng ngày 05-01-2014

Chương trình: Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014
Giám Khảo: Khánh Thy, Thủy Tiên, Ly Ly