[Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014] Tập 1 (1/5)

Đăng ngày 05-01-2014
Chương trình: Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014
Giám Khảo: Khánh Thy, Thủy Tiên, Ly Ly

Bình luận (0)