Clip đã bị xóa!

[Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014] Tập 1 (1/5)

[Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014] Tập 1 (1/5)
buocnhayhoanvu2014

Ngày đăng 05-01-2014

Chương trình: Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014 Giám Khảo: Khánh Thy, Thủy Tiên, Ly Ly