Buổi Sáng Trên Đồng Nội

Tags: Video

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 04-03-2008
Sáng tác: Trần Tất Toại
Đạo diễn: Ngọc Chiến
Quay phim: Đức Chính

Bình luận (7)