Buổi Sáng Trên Đồng Nội

Tags: Video
Đăng ngày 04-03-2008
Sáng tác: Trần Tất Toại
Đạo diễn: Ngọc Chiến
Quay phim: Đức Chính

Bình luận (7)