C. Ronaldo - Những pha biểu diễn kỹ thuật

Tags: bóng đá

Đăng ngày 08-07-2008
Hoa mỹ nhưng hiệu quả. Đó là hình ảnh của C. Ronaldo bat j.

Bình luận (14)