Clip đã bị xóa!

C. Ronaldo - Những pha biểu diễn kỹ thuật

C. Ronaldo - Những pha biểu diễn kỹ thuật
tuannt_hicc

Ngày đăng 08-07-2008

Hoa mỹ nhưng hiệu quả. Đó là hình ảnh của C. Ronaldo bat j.