Clip đã bị xóa!

C. Ronaldo biểu diễn
tuannt_hicc

Ngày đăng 10-11-2008

Khả năng điều khiển trái bóng thuần thục ở tốc độ cao khiến các đối thủ luôn trở thành trò hề trước mặt C. Ronaldo.