Sorry, this video is not available in your country.

CANH SAT DANH NGUOI

phucpvgas

Tags: CANH SAT

Đăng ngày 02-01-2008

Hành vi thiếu kiềm chế này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát, nhất là trong bối cảnh toàn lực lượng đang thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người chiến sỹ cảnh sát vì nhân dân phục vụ.

Những hình ảnh này chúng tôi tình cờ ghi được tại thị trấn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 9h sáng ngày 17/9.
Đọc thêm

Bình luận (0)