[CF]Đẳng cấp súng nhắm VN - Kylin (P2)

Đăng ngày 29-04-2008
Mặc dù giờ ảnh đã bỏ game CF và đang làm PR cho game SA của VNG ,nhưng chắc tui luyện còn lâu mới đạt đến trình độ này ^^

Bình luận (37)