Sorry, this video is not available in your country.

[CF]Đẳng cấp súng nhắm VN - Kylin (P2)

hoangtuit

Tags: [CF]Đẳng cấp súng nhắm VN - Kylin (P2)

Đăng ngày 29-04-2008

Mặc dù giờ ảnh đã bỏ game CF và đang làm PR cho game SA của VNG ,nhưng chắc tui luyện còn lâu mới đạt đến trình độ này ^^

Bình luận (37)

Xem thêm bình luận