Clip đã bị xóa!

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - NGUYỄN THỊ HẢI- VIDEO

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - NGUYỄN THỊ HẢI- VIDEO
bx_hn_2006

Ngày đăng 06-08-2010

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - SÁNG TÁC NGUYỄN THỊ HẢI - TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI - DO HỌC SINH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN BIỂU DIỄN .