Clip đã bị xóa!

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - SÁNG TÁC NGUYỄN THỊ HẢI - VIDEO

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - SÁNG TÁC NGUYỄN THỊ HẢI - VIDEO
bx_hn_2006

Ngày đăng 06-08-2010

BÀI HÁT THIẾU NHI TRONG LỄ TRAO GIẢI SÁNG TÁC CA KHÚC CHO NGÀNH GIÁO DỤC 2008 . SÁNG TÁC: NGUYỄN THỊ HẢI TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI