Sorry, this video is not available in your country.

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - SÁNG TÁC NGUYỄN THỊ HẢI - VIDEO

bx_hn_2006

Tags: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - NGUYỄN THỊ HẢI - LỄ TRAO GIẢI CA KHÚC NHÀ TRƯỜNG

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 06-08-2010

BÀI HÁT THIẾU NHI TRONG LỄ TRAO GIẢI SÁNG TÁC CA KHÚC CHO NGÀNH GIÁO DỤC 2008 . SÁNG TÁC: NGUYỄN THỊ HẢI TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Bình luận (1)