Clip đã bị xóa!

CHÁY NHÀ RÔNG VĂN HÓA HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI

CHÁY NHÀ RÔNG VĂN HÓA HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI
lehuuphong_gialai

Ngày đăng 20-07-2011

NHÀ RÔNG VH HUYỆN MANG YANG DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TĂNG VÀO NĂM 2005. TRỊ GIÁ 500 TRIỆU ĐỒNG. HUYỆN BỔ SUNG THÊM HƠN 300 TRIỆU ĐỒNG. TỔNG TRỊ GIÁ HƠN 800 TRIỆU ĐỒNG. ĐÂY LÀ MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÔ CÙNG Ý NGHĨA CỦA NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẶNG CHO NHẬN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN MANG YANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.