CHÚC BÉ NGỦ NGON trailer 02- VTV3

Đăng ngày 02-10-2007
Khung chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon trong tuần
Thứ Hai : Âm nhạc & Nghệ thuật
Thứ Ba : Khám phá & Phát triển tư duy
Thứ Tư : Hoạt động
Thứ Năm : Kể chuyện
Thứ sáu : Thiên nhiên và thế giới động vật
Thứ Bảy : Đố vui

Bình luận (3)