CHUYỆN MỘT CÂY CẦU ĐÃ GÃY

Đăng ngày 16-06-2007
CA KHÚC:CHUYỆN MỘT CÂY CẦU ĐÃ GÃY
TRÌNH BÀY:CA SĨ QUANG LÊ
SÁNG TÁC:TRẦM TỬ THIÊNG

Bình luận (1)