Sorry, this video is not available in your country.

CK Đồ Rê Mí 2010: Đời sống không già vì có chúng em

NNN

Tags: CK Đồ Rê Mí 2010, Chung kết Đồ Rê Mí 2010, Đời sống không già vì có chúng em, Ngân Hà, Nguyệt Ánh, Phương Thanh,

Đăng ngày 08-11-2010

CK Đồ Rê Mí 2010: Đời sống không già vì có chúng em
Trình diễn: Ngân Hà - Nguyệt Ánh - Phương Thanh

Bình luận (0)