Clip đã bị xóa!

CK Đồ Rê Mí 2010: Đời sống không già vì có chúng em

CK Đồ Rê Mí 2010: Đời sống không già vì có chúng em
advtvc

Ngày đăng 08-11-2010

CK Đồ Rê Mí 2010: Đời sống không già vì có chúng em Trình diễn: Ngân Hà - Nguyệt Ánh - Phương Thanh