Clip đã bị xóa!

CK Đồ Rê Mí 2010: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

CK Đồ Rê Mí 2010: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng
advtvc

Ngày đăng 08-11-2010

CK Đồ Rê Mí 2010: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng Trình diễn: Thanh Trúc - Kiều Vy - Sol Art - Châu Anh