Sorry, this video is not available in your country.

CK Đồ Rê Mí 2010: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

NNN

Tags: CK Đồ Rê Mí 2010, Chung kết Đồ Rê Mí 2010, Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng, Thanh Trúc, Kiều Vy, Sol Art, Châu Anh

Đăng ngày 08-11-2010

CK Đồ Rê Mí 2010: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng
Trình diễn: Thanh Trúc - Kiều Vy - Sol Art - Châu Anh

Bình luận (0)