Clip đã bị xóa!

CÔNG TY MÁY TÍNH KỶ NGUYÊN HẢI PHÒNG

CÔNG TY MÁY TÍNH KỶ NGUYÊN HẢI PHÒNG
infokynguyen

Ngày đăng 27-11-2008

CÔNG TY MÁY TÍNH KỶ NGUYÊN HẢI PHÒNG Địa chỉ: 446A Tô Hiệu, Lê Chân, HP Http://www.knc.vn