Sorry, this video is not available in your country.

CSGT đi hàng ba

qcv

Tags: giao thông, an toàn giao thông, cảnh sát giao thông, hàng ba, an toàn

Đăng ngày 15-05-2007

CSGT di dan hang ngang, tuyen duong Huynh Thuc Khang - Ha Noi

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận