CSGT

Đăng ngày 14-09-2011
Một nhóm CSGT đã "đón lõng" trên cầu chữ Y, quận 8, TP HCM để kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.
Hình ảnh gây nhiều ý kiến trong công chúng khi nhiều người cho rằng thông thường cầu là nơi các phương tiện cấm dừng, đỗ. Hoạt động của CSGT như vậy có "tiếp tay" cho người tham gia giao thông phạm luật hay không?

Bình luận (0)