Clip đã bị xóa!

CTK33CD>.<
zazalie

Ngày đăng 16-12-2009

1hôm đi làm powerpoint cuối cùng sảm phẩm đc cái nì:)) lie tự sướng>.< cố gắng post hoàn chỉnh:) ...............các mem ủng hộ cái.............