Sorry, this video is not available in your country.

Cá Mập bay trên mặt biển để vờ mồi.

Nguyễn văn Hà

Tags: Cá Mập, động vật

Đăng ngày 07-03-2008

Cá Mập bay trên mặt biển để vờ mồi.

Bình luận (0)