Sorry, this video is not available in your country.

Cà Phê Đắng Và Mưa - Thanh Ngọc

Hoàng Anh Sơn

Tags: Cà Phê Đắng Và Mưa - Thanh Ngọc, Cà Phê Đắng Và Mưa, Thanh Ngọc, Ca Phe Dang Va Mua, Thanh Ngoc, MV, HD, 1080p, Cafe

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Rap/Hiphop

Đăng ngày 31-10-2011

Cafe Đắng Và Mưa - Thanh Ngọc [ MV HD 1080p ]

Bình luận (0)