Sorry, this video is not available in your country.

Cá Sấu ăn thịt người

ngulamdatinh

Tags: cá sấu

Đăng ngày 11-12-2008

tìm thấy 1 khối thịt người trong bụng cá sấu, ghê quá

Bình luận (3)