Cá Sấu ăn thịt người

Tags: cá sấu

Đăng ngày 11-12-2008
tìm thấy 1 khối thịt người trong bụng cá sấu, ghê quá

Bình luận (3)