Clip đã bị xóa!

Cá Sấu ăn thịt người

Cá Sấu ăn thịt người
ngulamdatinh

Ngày đăng 11-12-2008

tìm thấy 1 khối thịt người trong bụng cá sấu, ghê quá