Cá mập ăn thịt người

Tags: Cá mập

Đăng ngày 13-06-2008
Một người dân đang câu cá thì bị cá mập tấn công

Bình luận (3)