Sorry, this video is not available in your country.

Cá mập ăn thịt người

vochinhan

Tags: Cá mập

Đăng ngày 13-06-2008

Một người dân đang câu cá thì bị cá mập tấn công

Bình luận (3)