Clip đã bị xóa!

Cá mập ăn thịt người

Cá mập ăn thịt người
vochinhan

Ngày đăng 13-06-2008

Một người dân đang câu cá thì bị cá mập tấn công