Clip đã bị xóa!

Cá mập bơi giữa đàn cá nhỏ

Cá mập bơi giữa đàn cá nhỏ
goccuoi

Ngày đăng 08-02-2011

Rất đẹp