Cá mập trắng khồng lồ

Đăng ngày 27-02-2007
Cá mập trắng khồng lồ vồ hải cẩu

Bình luận (6)