Sorry, this video is not available in your country.

Cá mập trắng khồng lồ

Lê Nguyễn

Tags: great white shark, cá mập trắng

Đăng ngày 27-02-2007

Cá mập trắng khồng lồ vồ hải cẩu

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận