Clip đã bị xóa!

Cá sấu ăn thịt người ở Indonesia (Yếu tim đừng xem )

Cá sấu ăn thịt người ở Indonesia (Yếu tim đừng xem )
tuannt_hicc

Ngày đăng 18-10-2008

Bắt được con cá sấu, nhiều người dân quá tức giận đã dùng dao rựa chém chết tươi. Sự thật hãi hùng hiện ra khi họ mổ bụng nó và phát hiện thấy 2 cánh tay, một cái chân, mảnh xương sọ, áo, quần soóc… của một nam giới đứng tuổi vẫn còn nguyên trong đó!...