Clip đã bị xóa!

Cá sấu biển tử chiến với cá mập trắng

Cá sấu biển tử chiến với cá mập trắng
samvoi

Ngày đăng 11-06-2013

Cá sấu biển lang thang săn mồi, tình vờ cá mập trắng vừa đi qua, nó không hề sợ mà còn lao vào đớp cho cá mập trắng một đớp. Thế là hai bên giao chiến, chưa con nào chịu thua con nào.