Sorry, this video is not available in your country.

Cá sấu đánh thua gấu đen

Tags: Cá sấu đánh thua gấu đen

Đăng ngày 28-07-2011

Không phải lúc nào cá sấu cũng là kẻ chiến thắng.

Bình luận (0)