Sorry, this video is not available in your country.

Cá sấu tấn công voi

A_Lo_Xo

Tags: cá sấu, voi, đánh nhau, tấn công

Đăng ngày 20-04-2011

Voi da dày thật đấy

Bình luận (0)