Clip đã bị xóa!

Cá sấu tấn công voi
a_lo_xo

Ngày đăng 20-04-2011

Voi da dày thật đấy