Clip đã bị xóa!

Cá vàng bơi!
kuty_luong

Ngày đăng 26-08-2007

hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước...