Sorry, this video is not available in your country.

Cá voi sát thủ ăn thịt cá mập trắng khổng lồ

khoakn

Tags: Whale killer, shark, great white, cá voi sát thủ, cá mập trắng, giết, tấn công, cá voi, cá voi xanh

Đăng ngày 07-09-2008

Cá mập trắng với hàm răng đáng sợ nhưng lại là mồi ngon cho cá voi sát thủ. Ngoài ra cá voi sát thủ cũng tấn công sư tử biển và cá voi xanh(loài duy nhất dám tấn công cá voi xanh). Mặc dù vậy với con người thì cá voi sát thủ lại khá lành tính
Đọc thêm

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận