Sorry, this video is not available in your country.

Các bước đan len cơ bản

Tags: Các bước đan len cơ bản

Đăng ngày 04-10-2012

Len sợi nhiều màu sắc và dụng cụ đan móc, nguyện vật liệu handmade phong phú cho các bạn tha hồ sáng tạo.

Bình luận (0)