Các chiêu Fatality I trong MK4

Đăng ngày 27-11-2008
Biểu diễn các chiêu Fatality [đòn trừng phạt] trong MK4 [rồng đen ]

Bình luận (3)