Clip đã bị xóa!

Các chiêu Fatality I trong MK4

Các chiêu Fatality I trong MK4
rapist_hn

Ngày đăng 27-11-2008

Biểu diễn các chiêu Fatality [đòn trừng phạt] trong MK4 [rồng đen ]