Clip đã bị xóa!

Các chiêu của Cristiano Ronaldo khi tập luyện ^^

Các chiêu của Cristiano Ronaldo khi tập luyện ^^
huyencua

Ngày đăng 18-04-2008

Các chiêu của Cristiano Ronaldo khi tập luyện ^^