Sorry, this video is not available in your country.

Các hoa hậu phía Bắc trình diễn áo tắm

Tin trong nước

Tags: Hoa hậu Việt Nam, Phía Bắc, Trình diễn áo tắm

Đăng ngày 20-08-2008

Chung khảo cuộc thi hoa hậu các tỉnh phía Bắc - Phần trình diễn áo tắm

Bình luận (4)