Sorry, this video is not available in your country.

Các mã bí mật của điện thoại Samsung

Tags: Khoa học, Học tập, Hướng dẫn, điện thoại, samsung, mobile, di động, imei

Đăng ngày 23-04-2007

Danh cho những bạn ham tìm hiểu

Bình luận (2)