Sorry, this video is not available in your country.

Các pha bóng đẹp của C. Ronaldo mùa này

442 Online

Tags: Ronaldo, C.Ronaldo, Old Trafford, R7, Man Utd, MU

Đăng ngày 08-01-2009

Quyết định ở lại MU sau thời gian nhùng nhằng với Real Madrid, Ronaldo đã chứng tỏ những giá trị của mình trong màu áo đỏ.

Bình luận (0)