Clip đã bị xóa!

Các pha bóng đẹp của Nani

Các pha bóng đẹp của Nani
442online

Ngày đăng 21-07-2010

Tiền vệ MU có những pha bóng xử lý độc đáo khiến đối thủ bất ngờ nhờ kỹ thuật và tốc độ rất tốt.