Sorry, this video is not available in your country.

Các pha bóng ma thuật của Messi

442 Online

Tags: Messi, Barca, messi

Đăng ngày 08-04-2010

Chân sút Messi như một ảo thuật gia trên sân bóng với các lần biểu diễn kỹ thuật.

Bình luận (4)