Clip đã bị xóa!

Các pha cứu thua xuất thần của thủ môn

Các pha cứu thua xuất thần của thủ môn
442online

Ngày đăng 27-06-2009

Với phản xạ tuyệt vời, thủ môn Schmeichel bay người xuất sắc đẩy cú đánh đầu cận thành.