Clip đã bị xóa!

Các pha đi bóng kỹ thuật

Các pha đi bóng kỹ thuật
442online

Ngày đăng 21-12-2009

Trong một pha bóng khó, tiền đạo có bóng trước vòng cấm và đi bóng tinh quái qua 3 hậu vệ.