Clip đã bị xóa!

Các pha sút phạt đẹp mắt nhất sự nghiệp C.Ronaldo

Các pha sút phạt đẹp mắt nhất sự nghiệp C.Ronaldo
442online

Ngày đăng 12-04-2012

Các pha sút phạt đẹp mắt nhất sự nghiệp C.Ronaldo