Clip đã bị xóa!

Các pha tắc bóng kinh hoàng

Các pha tắc bóng kinh hoàng
442online

Ngày đăng 01-07-2009

Cầu thủ bị cong chân sau khi nhận trọn cú đạp bóng thô bạo hay cú tắc bóng ở tốc độc cao khiến cầu thủ lộn một vòng.