Các pha tắc bóng kinh hoàng

Đăng ngày 01-07-2009
Cầu thủ bị cong chân sau khi nhận trọn cú đạp bóng thô bạo hay cú tắc bóng ở tốc độc cao khiến cầu thủ lộn một vòng.

Bình luận (1)