Cách chiết khăn len

Đăng ngày 18-01-2013
Sau khi đan xong một chiếc khăn hay cái áo, thì công việc quan trọng của bạn là chiết hết đường đan đó thành một sản phẩm như ý.

Bình luận (0)