Clip đã bị xóa!

Cách chiết khăn len
nguyenvu2010

Ngày đăng 18-01-2013

Sau khi đan xong một chiếc khăn hay cái áo, thì công việc quan trọng của bạn là chiết hết đường đan đó thành một sản phẩm như ý.