Sorry, this video is not available in your country.

Cách chiết khăn len

Tags: Cách chiết khăn len, hướng dẫn đan len, handmade, sáng tạo

Đăng ngày 18-01-2013

Sau khi đan xong một chiếc khăn hay cái áo, thì công việc quan trọng của bạn là chiết hết đường đan đó thành một sản phẩm như ý.

Bình luận (0)